Wij maken het verschil door professionele voetzorg voor

zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Praktijkvoorwaarden


1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Paramedische Voetzorg en de cliënt waarop Paramedische Voetzorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u automatisch in met het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails.

2. Inspanning Paramedische Voetzorg

Paramedische Voetzorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Paramedische Voetzorg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Paramedische Voetzorg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Paramedische Voetzorg 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Na meer dan twee verzuimen mag 100% van het honorarium in rekening gebracht worden. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Paramedische Voetzorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Paramedische Voetzorg de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Paramedische Voetzorg dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. (Overmacht uitgezonderd).


4. Betaling

Paramedische Voetzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Bij voorkeur per pin betalen.

Indien cliënt, na een aanmaning en het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Paramedische Voetzorg alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Tevens heeft Paramedische Voetzorg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Paramedische Voetzorg voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Paramedische Voetzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Paramedische Voetzorg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een elektronisch klantenbestand. Paramedische Voetzorg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Paramedische Voetzorg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Paramedische Voetzorg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Paramedische Voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Paramedische Voetzorg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Paramedische Voetzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Paramedische Voetzorg geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:

1. De cliënt andere producten dan de door Paramedische Voetzorg geadviseerde producten heeft gebruikt.
2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 4. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Paramedische Voetzorg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Paramedische Voetzorg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.
Gun uw voeten goede zorg

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Nieuwsbrief

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken